خراسان شمالی

حوزه فعالیت
بجنورد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
55 نفر ایجاد اشتغال
68 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
روستای سلیمان آبادزرند (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
126 نفر ایجاد اشتغال
73 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
کاشمر
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
138 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
150 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
60نفر زنان سرپرست خانوار ایجاد اشتغال
110 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
64 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
34 نفر ایجاد اشتغال
73 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1359 آغاز فعالیت
20 ایجاد اشتغال
45 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
139 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
62 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
65 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
روستای دینگه له کهریز
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
اردبیل (توان یاب)
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
265 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
114 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
135 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شیراز
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
130 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
مراغه _ روستای ورجوی
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
26 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
14 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رودبار / شهرک صنعتی لوشان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
150 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
گرمسار روستای غیاث آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
شهرستان نکا
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
269 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود _ میامی
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
کبودرآهنگ
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
قوچان _ روستای هودانلو (تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
600 نفر ایجاد اشتغال
31 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1365 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
سمنان
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
11 نفر ایجاد اشتغال
30 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
روستای ملاشیه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
54 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
قزوین - البرز

حوزه فعالیت
روستای نظر آباد و آبیک
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
روستای ملک آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
36 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
55 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ارومیه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
91 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای گمرکان - دهستان اخترآباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
43 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت جام
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
50 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
147 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
48 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
هشتگرد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای فناجان
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
61 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
93 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
روستای نوده
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
110 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
نیشابور _ روستای فتح آباد
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
42 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
بهشهر
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
183 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
106 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
هرسین _ روستای تمرگ
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
68 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
64 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
بوانات
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
82 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
قزوین
اطلاعات بیشتر...
97 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
26 تعداد آراء
کردستان _ حسین آباد

حوزه فعالیت
حسین آباد
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
162 تعداد آراء
کردستان _ روستای گاوشله

حوزه فعالیت
روستای گاوشله
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
24 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
بجستان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
شهرستان اشکذر
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
117 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
دزفول
اطلاعات بیشتر...
1372 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
188 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
سنگر/ روستای ویشکاننک
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
21 نفر ایجاد اشتغال
199 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت حیدریه
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
140 نفر ایجاد اشتغال
186 تعداد آراء
خراسان جنوبی

حوزه فعالیت
بیرجند
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
314 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
70 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
بندرلنگه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
22 نفر ایجاد اشتغال
34 تعداد آراء
مرکزی

حوزه فعالیت
دلیجان
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
84 تعداد آراء
زنجان

حوزه فعالیت
زنجان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
23 نفر ایجاد اشتغال
56 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
بانه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
480 نفر ایجاد اشتغال
42 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1357 آغاز فعالیت
27 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
خرداد1399 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
80 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
108 نفر ایجاد اشتغال
132 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
شهرستان قروه
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
120 نفر ایجاد اشتغال
83 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
مریوان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
101 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
بوئین زهرا _ روستای رحمت آباد
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
گنبدکاووس
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
166 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
کرج
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
204 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
48 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
190 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
لرستان

حوزه فعالیت
خرم آباد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
68 نفر ایجاد اشتغال
130 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
70 نفر ایجاد اشتغال
2549 تعداد آراء
خراسان شمالی

حوزه فعالیت
بجنورد
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
18 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
تبریز
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
68 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
ملارد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
52 تعداد آراء
لرستان

حوزه فعالیت
پلدختر
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
180 نفر ایجاد اشتغال
4324 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
روانسر
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
2528 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
کوشک
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
17 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
پهله
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
1044 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
دهلران
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
914 تعداد آراء
زنجان

حوزه فعالیت
زنجان
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
102 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
روستای حاضرمیل
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
254 تعداد آراء
خراسان شمالی

حوزه فعالیت
روستای تنسوان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
گلستان _ گالیکش

حوزه فعالیت
روستای ینقاق
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
50 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
140 نفر ایجاد اشتغال
4486 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
400 نفر ایجاد اشتغال
191 تعداد آراء
خراسان شمالی

حوزه فعالیت
بجنورد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
250 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
فریدون شهر
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای چقربش قارداش
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
349 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
اردبیل
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
44 نفر ایجاد اشتغال
1180 تعداد آراء
اردبیل _ نمین

حوزه فعالیت
روستای جید
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
1312 تعداد آراء
مرکزی

حوزه فعالیت
اراک
اطلاعات بیشتر...
1373 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
2898 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
87 تعداد آراء

بیشترین آراء تا این لحظه

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲

تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹

شبکه‌های اجتماعی

تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد

برگزیدگان