گیلان

حوزه فعالیت
بندر انزلی
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
402 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
خلخال
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
50 ایجاد اشتغال
272 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
صومعه سرا _ روستای شیخ محله
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
8 ایجاد اشتغال
107 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
بهار
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
40 ایجاد اشتغال
138 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ماکو
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
200 ایجاد اشتغال
82 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
18 ایجاد اشتغال
209 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
تالش- اسالم
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
10 ایجاد اشتغال
73 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
95 آغاز فعالیت
250 ایجاد اشتغال
372 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
اهواز
اطلاعات بیشتر...
95 آغاز فعالیت
8 ایجاد اشتغال
92 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1377 آغاز فعالیت
36 نفر ایجاد اشتغال
62 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
همدان
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
115 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
روستای سلیمان آبادزرند (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
126 نفر ایجاد اشتغال
14 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
37 نفر ایجاد اشتغال
60 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
کاشمر
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
27 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
146 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
60نفر زنان سرپرست خانوار ایجاد اشتغال
87 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
51 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
34 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1359 آغاز فعالیت
20 ایجاد اشتغال
76 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
اسلامشهر _ روستای بهرام آباد
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
13 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
127 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
102 نفر ایجاد اشتغال
242 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
آق قلا
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
72 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
45 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قدس
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
38 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
روستای دینگه له کهریز
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
24 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
اردبیل (توان یاب)
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
40 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قرچک
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
94 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
بوئین زهرا _ روستای حسین آباد
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
120 نفر ایجاد اشتغال
80 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
128 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
کرمان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
بجستان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
کهگیلویه و بویر احمد- گچساران

حوزه فعالیت
روستای ماهور باشت ( تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
180 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شیراز
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
117 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
مراغه _ روستای ورجوی
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رودبار / شهرک صنعتی لوشان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
گرمسار روستای غیاث آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
شهرستان نکا
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
66 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود _ میامی
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
کبودرآهنگ
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
قوچان _ روستای هودانلو (تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
600 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1365 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
سمنان
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
11 نفر ایجاد اشتغال
29 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
روستای ملاشیه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای مرتضی گرد
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
589 تعداد آراء
قزوین - البرز

حوزه فعالیت
روستای نظر آباد و آبیک
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
پل سفید
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
17 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
روستای ملک آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
54 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ارومیه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
83 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای گمرکان - دهستان اخترآباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
43 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای توسکانک سی سنگان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
16 نفر ایجاد اشتغال
26 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
روستای جیحون آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
48 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت جام
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
45 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
22 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
روستای نصرت آباد
اطلاعات بیشتر...
1358 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
140 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای توران فارس
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
44 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
هشتگرد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
آذرشهر
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
25 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای فناجان
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
81 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
روستای نوده
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
103 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
روستای مومن آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
57 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
روستای گلمکان
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
27 نفر ایجاد اشتغال
44 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
2255 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
خورو بیابانک _ روستای مصر
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
16 نفر ایجاد اشتغال
342 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
نیشابور _ روستای فتح آباد
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
35 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
روستای سرچاهان و لایگزان
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
785 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
بهشهر
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
103 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
517 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
44 نفر ایجاد اشتغال
742 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
هرسین _ روستای تمرگ
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
21 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
61 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
بوانات
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
32 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
قزوین
اطلاعات بیشتر...
97 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
22 تعداد آراء
خوزستان _ روستای شاولی

حوزه فعالیت
روستای شاولی
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
16 نفر ایجاد اشتغال
403 تعداد آراء
فارس _ روستای هنگام

حوزه فعالیت
فیروز آباد فارس _ روستای هنگام
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
38 نفر ایجاد اشتغال
754 تعداد آراء
قزوین _

حوزه فعالیت
اسفرورین
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
39 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شهرستان داراب
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
1761 تعداد آراء
کردستان _ حسین آباد

حوزه فعالیت
حسین آباد
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
319 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
157 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
شهرستان لنجان _ فولاد شهر
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
299 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شیراز
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
23 نفر ایجاد اشتغال
1380 تعداد آراء
کردستان _ روستای خوشمقام

حوزه فعالیت
بیجار _ روستای خوشمقام
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
9 نفر ایجاد اشتغال
244 تعداد آراء
بوشهر _ آبپخش

حوزه فعالیت
آبپخش
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
843 تعداد آراء
کردستان _ روستای گاوشله

حوزه فعالیت
روستای گاوشله
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
21 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
739 تعداد آراء
یزد _ روستای ترک آباد

حوزه فعالیت
اردکان _ روستای ترک آباد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
122 تعداد آراء
کردستان _ روستای خاندانقلی

حوزه فعالیت
بیجار _ روستای خاندانقلی
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
415 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
چالوس _ نوشهر
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
54 نفر ایجاد اشتغال
563 تعداد آراء

بیشترین آراء تا این لحظه

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲

تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹

شبکه‌های اجتماعی

تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد

برگزیدگان