همدان

حوزه فعالیت
بهار
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
40 ایجاد اشتغال
169 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ماکو
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
200 ایجاد اشتغال
92 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
اهواز
اطلاعات بیشتر...
95 آغاز فعالیت
8 ایجاد اشتغال
102 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1377 آغاز فعالیت
36 نفر ایجاد اشتغال
32 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
همدان
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
118 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
روستای سلیمان آبادزرند (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
126 نفر ایجاد اشتغال
48 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
37 نفر ایجاد اشتغال
34 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
کاشمر
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
133 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
148 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
60نفر زنان سرپرست خانوار ایجاد اشتغال
97 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
55 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
34 نفر ایجاد اشتغال
72 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1359 آغاز فعالیت
20 ایجاد اشتغال
41 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
اسلامشهر _ روستای بهرام آباد
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
13 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
133 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
55 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
آق قلا
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
81 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
55 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قدس
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
20 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
روستای دینگه له کهریز
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
اردبیل (توان یاب)
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
74 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قرچک
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
103 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
135 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
کرمان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
284 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
بجستان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
کهگیلویه و بویر احمد- گچساران

حوزه فعالیت
روستای ماهور باشت ( تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
180 نفر ایجاد اشتغال
173 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شیراز
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
130 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
مراغه _ روستای ورجوی
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
14 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رودبار / شهرک صنعتی لوشان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
109 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
گرمسار روستای غیاث آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
شهرستان نکا
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
80 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود _ میامی
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
قوچان _ روستای هودانلو (تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
600 نفر ایجاد اشتغال
20 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1365 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
سمنان
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
11 نفر ایجاد اشتغال
30 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
روستای ملاشیه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
44 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
قزوین - البرز

حوزه فعالیت
روستای نظر آباد و آبیک
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
پل سفید
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
28 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
روستای ملک آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
32 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
55 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ارومیه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
85 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای توسکانک سی سنگان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
16 نفر ایجاد اشتغال
28 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت جام
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
49 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
24 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
روستای نصرت آباد
اطلاعات بیشتر...
1358 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
146 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
46 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
هشتگرد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
آذرشهر
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
26 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای فناجان
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
90 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
روستای نوده
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
105 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
نیشابور _ روستای فتح آباد
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
39 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
بهشهر
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
14 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
105 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
هرسین _ روستای تمرگ
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
58 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
62 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
بوانات
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
81 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
قزوین
اطلاعات بیشتر...
97 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
26 تعداد آراء
قزوین _

حوزه فعالیت
روستای اسفرورین
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
61 تعداد آراء
کردستان _ حسین آباد

حوزه فعالیت
حسین آباد
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
160 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
شهرستان لنجان _ فولاد شهر
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
1143 تعداد آراء
کردستان _ روستای گاوشله

حوزه فعالیت
روستای گاوشله
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
22 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
بستک / روستای دمیلو
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
88 نفر ایجاد اشتغال
22 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
گالیکش/ روستای کرنک کفتر
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
92 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
شهرستان اشکذر
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
116 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
گرگان
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
184 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
سنگر/ روستای ویشکاننک
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
21 نفر ایجاد اشتغال
20 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
833 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
جزیره هرمز
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
53 نفر ایجاد اشتغال
3541 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
بندر انزلی
اطلاعات بیشتر...
1349 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
259 تعداد آراء
استان فارس

حوزه فعالیت
روستای دهرود
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
79 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
جزیره هرمز
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
44 نفر ایجاد اشتغال
1177 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
265 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت حیدریه
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
140 نفر ایجاد اشتغال
182 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
برازجان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
6781 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
روستای جوپار
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
1425 تعداد آراء
خراسان جنوبی

حوزه فعالیت
بیرجند
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
218 تعداد آراء
خراسان رضوی _ کلات

حوزه فعالیت
روستای شورستان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
165 نفر ایجاد اشتغال
5793 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
70 تعداد آراء
گیلان - رودسر

حوزه فعالیت
روستای بندبن قاسم آباد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
434 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
بندرلنگه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
22 نفر ایجاد اشتغال
34 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
کرمانشاه
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
18 نفر ایجاد اشتغال
3490 تعداد آراء
اصفهان - میمه

حوزه فعالیت
روستای ازان
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
32 نفر ایجاد اشتغال
66 تعداد آراء
آذربایجان غربی _ نقده

حوزه فعالیت
روستای نظام آباد
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
9 نفر ایجاد اشتغال
1129 تعداد آراء
مرکزی

حوزه فعالیت
دلیجان
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
60 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای گِدَم آباد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
192 تعداد آراء
زنجان

حوزه فعالیت
زنجان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
23 نفر ایجاد اشتغال
56 تعداد آراء
اردبیل - نمین

حوزه فعالیت
روستای آبی بیگلو
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
1485 تعداد آراء
اردبیل _ نمین

حوزه فعالیت
روستای سولا
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
422 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
347 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
کرمان
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
1546 تعداد آراء

بیشترین آراء تا این لحظه

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲

تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹

شبکه‌های اجتماعی

تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد

برگزیدگان