همدان

حوزه فعالیت
همدان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
84 ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
10 ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
30 ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
رزن
اطلاعات بیشتر...
1371 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
76 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
45 ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
بندر انزلی
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
خلخال
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
50 ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
صومعه سرا
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
8 ایجاد اشتغال
54 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
بندرعباس
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
بهار
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
40 ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
62 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
کرمانشاه
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
25 ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ماکو
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
200 ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
18 ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
تالش- اسالم
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
10 ایجاد اشتغال
37 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
95 آغاز فعالیت
250 ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
اهواز
اطلاعات بیشتر...
95 آغاز فعالیت
8 ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1377 آغاز فعالیت
36 نفر ایجاد اشتغال
62 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
همدان
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
روستای سلیمان آبادزرند (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
126 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
37 نفر ایجاد اشتغال
60 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
کاشمر
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
52 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
60نفر زنان سرپرست خانوار ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
34 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1359 آغاز فعالیت
20 ایجاد اشتغال
76 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
اسلامشهر _ روستای بهرام آباد
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
13 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
102 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
آق قلا
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
72 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قدس
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
38 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
روستای دینگه له کهریز
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
24 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
اردبیل (توان یاب)
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قرچک
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
بوئین زهرا (تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
120 نفر ایجاد اشتغال
76 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
کرمان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
بجستان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
کهگیلویه و بویر احمد- گچساران

حوزه فعالیت
روستای ماهور باشت ( تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
180 نفر ایجاد اشتغال
153 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شیراز
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
مراغه _ روستای ورجوی
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رودبار / شهرک صنعتی لوشان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
گرمسار روستای غیاث آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
شهرستان نکا
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود _ میامی
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
کبودرآهنگ
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
قوچان _ روستای هودانلو (تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
600 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1365 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
کهگیلویه و بویر احمد

حوزه فعالیت
یاسوج _ روستای نرگاه
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
273 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
سمنان
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
11 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
خراسان جنوبی

حوزه فعالیت
روستای سرچاه تازیان
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
160 نفر ایجاد اشتغال
492 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
روستای ملاشیه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
39 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای مرتضی گرد
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
قزوین - البرز

حوزه فعالیت
روستای نظر آباد و آبیک
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
پل سفید
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
کرمانشاه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
209 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
فنوج بخش مرکزی کتیج
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
3338 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
روستای ملک آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
54 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ارومیه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
78 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای گمرکان - دهستان اخترآباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
43 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای توسکانک سی سنگان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
16 نفر ایجاد اشتغال
24 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای خوی
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
75 نفر ایجاد اشتغال
674 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
روستای جیحون آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
48 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت جام
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
45 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
1840 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
185 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
روستای نصرت آباد
اطلاعات بیشتر...
1358 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
روستای گنگ
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
66نفر ایجاد اشتغال
189 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
138 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای توران فارس
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
روستای گول سلیمان آباد
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
65 نفر ایجاد اشتغال
708 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
روستای جابرانصار
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
344 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
هشتگرد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
آذرشهر
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
همدان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
70 نفر ایجاد اشتغال
1362 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
فارسان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
347 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
اشتهارد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
1924 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای فناجان
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
347 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان بهارستان
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
527 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای حصار زیرک
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
1407 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
روستای نوده
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای پنو
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
247 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
101 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
روستای مومن آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
روستای بانرحمان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
319 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
1059 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
روستای گلمکان
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
27 نفر ایجاد اشتغال
43 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
224 نفر ایجاد اشتغال
3018 تعداد آراء

بیشترین آراء تا این لحظه

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲

تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹

شبکه‌های اجتماعی

تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد

برگزیدگان