اردبیل

حوزه فعالیت
خلخال
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
50 ایجاد اشتغال
563 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
بهار
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
40 ایجاد اشتغال
282 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ماکو
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
200 ایجاد اشتغال
160 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
18 ایجاد اشتغال
427 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
تالش- روستای اسالم
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
10 ایجاد اشتغال
149 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
اهواز
اطلاعات بیشتر...
95 آغاز فعالیت
8 ایجاد اشتغال
185 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1377 آغاز فعالیت
36 نفر ایجاد اشتغال
63 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
همدان
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
230 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
روستای سلیمان آبادزرند (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
126 نفر ایجاد اشتغال
25 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
37 نفر ایجاد اشتغال
61 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
کاشمر
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
54 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
292 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
60نفر زنان سرپرست خانوار ایجاد اشتغال
175 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
98 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
34 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1359 آغاز فعالیت
20 ایجاد اشتغال
77 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
اسلامشهر _ روستای بهرام آباد
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
13 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
216 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
102 نفر ایجاد اشتغال
481 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
آق قلا
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
76 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
89 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قدس
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
39 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
روستای دینگه له کهریز
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
25 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
اردبیل (توان یاب)
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
81 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان قرچک
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
187 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
256 تعداد آراء
کرمان

حوزه فعالیت
کرمان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
بجستان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
کهگیلویه و بویر احمد- گچساران

حوزه فعالیت
روستای ماهور باشت ( تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
180 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شیراز
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
152 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
مراغه _ روستای ورجوی
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
15 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رودبار / شهرک صنعتی لوشان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
103 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
گرمسار روستای غیاث آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
شهرستان نکا
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
70 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود _ میامی
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
کبودرآهنگ
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
قوچان _ روستای هودانلو (تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
600 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1365 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
سمنان
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
11 نفر ایجاد اشتغال
33 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
روستای ملاشیه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
قزوین - البرز

حوزه فعالیت
روستای نظر آباد و آبیک
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
پل سفید
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
34 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
روستای ملک آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
55 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ارومیه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
162 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای گمرکان - دهستان اخترآباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
43 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای توسکانک سی سنگان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
16 نفر ایجاد اشتغال
51 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
روستای جیحون آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
52 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت جام
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
46 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
39 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
روستای نصرت آباد
اطلاعات بیشتر...
1358 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
280 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای توران فارس
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
51 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
هشتگرد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
آذرشهر
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
28 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای فناجان
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
84 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
روستای نوده
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
205 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
روستای مومن آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
67 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
روستای گلمکان
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
27 نفر ایجاد اشتغال
88 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
14 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
نیشابور _ روستای فتح آباد
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
36 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
بهشهر
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
104 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
هرسین _ روستای تمرگ
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
23 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
62 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
بوانات
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
36 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
قزوین
اطلاعات بیشتر...
97 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
23 تعداد آراء
قزوین _

حوزه فعالیت
روستای اسفرورین
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
41 تعداد آراء
کردستان _ حسین آباد

حوزه فعالیت
حسین آباد
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
320 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
160 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
شهرستان لنجان _ فولاد شهر
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
301 تعداد آراء
کردستان _ روستای گاوشله

حوزه فعالیت
روستای گاوشله
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
22 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
شهرستان میمه
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
4508 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
3123 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
بستک / روستای دمیلو
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
88 نفر ایجاد اشتغال
19 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
گالیکش/ روستای کرنک کفتر
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
44 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
جهرم
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
2205 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شهرستان قیر وکارزین
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
220 نفر ایجاد اشتغال
2960 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
شهرستان اشکذر
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رضوانشهر/ روستای هفت دغنان
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
151 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
116 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
دزفول
اطلاعات بیشتر...
1372 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
گرگان
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شهر قیرو کارزین بخش مرکزی هنگام
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
350 نفر ایجاد اشتغال
14701 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
گالیکش/ روستای یرت زینل
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
168 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
فیروز آباد/ روستای جایدشت
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
15712 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
شهرستان ایلام
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
63 نفر ایجاد اشتغال
831 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شهرستان بهبهان
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
312 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
شهرستان نمین / روستای آبی بیگلو
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
245 نفر ایجاد اشتغال
580 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
مهران/ روستای بان رحمان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
70 نفر ایجاد اشتغال
381 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
182 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
سنگر/ روستای ویشکاننک
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
21 نفر ایجاد اشتغال
18 تعداد آراء

بیشترین آراء تا این لحظه

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲

تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹

شبکه‌های اجتماعی

تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد

برگزیدگان