خراسان شمالی

حوزه فعالیت
بجنورد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
55 نفر ایجاد اشتغال
72 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
19 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
کاشمر
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
160 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
163 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
60نفر زنان سرپرست خانوار ایجاد اشتغال
113 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
65 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
34 نفر ایجاد اشتغال
74 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1359 آغاز فعالیت
20 ایجاد اشتغال
46 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
161 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
64 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان (تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
65 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
روستای دینگه له کهریز
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
علی آباد کتول
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
زاهدان
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
117 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
159 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
شیراز
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
159 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
مراغه _ روستای ورجوی
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
27 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان ( تعاونی)
اطلاعات بیشتر...
1383 آغاز فعالیت
300 نفر ایجاد اشتغال
14 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رودبار / شهرک صنعتی لوشان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
162 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
گرمسار روستای غیاث آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
شاهرود _ میامی
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
42 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
کبودرآهنگ
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
52 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
قوچان _ روستای هودانلو (تعاونی روستایی)
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
600 نفر ایجاد اشتغال
31 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1365 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
سمنان
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
11 نفر ایجاد اشتغال
31 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
روستای ملاشیه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
62 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
قزوین - البرز

حوزه فعالیت
روستای نظر آباد و آبیک
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
روستای ملک آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
45 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
55 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ارومیه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
91 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای گمرکان - دهستان اخترآباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
43 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت جام
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
50 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
162 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
52 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
هشتگرد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای فناجان
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
61 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
97 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
روستای نوده
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
111 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
نیشابور _ روستای فتح آباد
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
48 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
بهشهر
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
187 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
106 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
هرسین _ روستای تمرگ
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
77 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
6 نفر ایجاد اشتغال
66 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
بوانات
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
100 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
قزوین
اطلاعات بیشتر...
97 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
26 تعداد آراء
کردستان _ حسین آباد

حوزه فعالیت
حسین آباد
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
14 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
166 تعداد آراء
کردستان _ روستای گاوشله

حوزه فعالیت
روستای گاوشله
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
25 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
بجستان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
10 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
شهرستان اشکذر
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
13 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
127 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
دزفول
اطلاعات بیشتر...
1372 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
12 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
70 تعداد آراء
هرمزگان

حوزه فعالیت
بندرلنگه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
22 نفر ایجاد اشتغال
34 تعداد آراء
مرکزی

حوزه فعالیت
دلیجان
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
84 تعداد آراء
زنجان

حوزه فعالیت
زنجان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
23 نفر ایجاد اشتغال
56 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
بانه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
480 نفر ایجاد اشتغال
43 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1357 آغاز فعالیت
27 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
خرداد1399 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
83 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
108 نفر ایجاد اشتغال
159 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
شهرستان قروه
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
120 نفر ایجاد اشتغال
84 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
مریوان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
کردستان

حوزه فعالیت
سنندج
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
108 تعداد آراء
قزوین

حوزه فعالیت
بوئین زهرا _ روستای رحمت آباد
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
6 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
گنبدکاووس
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
207 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
قم
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
8 نفر ایجاد اشتغال
50 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
190 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
لرستان

حوزه فعالیت
خرم آباد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
68 نفر ایجاد اشتغال
160 تعداد آراء
خراسان شمالی

حوزه فعالیت
بجنورد
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
19 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
تبریز
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
69 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
ملارد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
52 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
کوشک
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
17 تعداد آراء
زنجان

حوزه فعالیت
زنجان
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
102 نفر ایجاد اشتغال
16 تعداد آراء
خراسان شمالی

حوزه فعالیت
روستای تنسوان
اطلاعات بیشتر...
1393 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
گلستان _ گالیکش

حوزه فعالیت
روستای ینقاق
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
57 تعداد آراء
خراسان شمالی

حوزه فعالیت
بجنورد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
250 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
فریدون شهر
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
مرکزی

حوزه فعالیت
اراک
اطلاعات بیشتر...
1373 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1375 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
87 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
کرمانشاه
اطلاعات بیشتر...
1376 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
70 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
370 نفر ایجاد اشتغال
52 تعداد آراء
خراسان جنوبی

حوزه فعالیت
قاین
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
117 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
نقده
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
333 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
ملایر
اطلاعات بیشتر...
1379 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
170 تعداد آراء
لرستان

حوزه فعالیت
بروجرد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
85 نفر ایجاد اشتغال
554 تعداد آراء
فارس

حوزه فعالیت
مرودشت
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
42 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای هارونکلا
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
3134 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای تیرتاش
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
روستای حاضرمیل
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
157 تعداد آراء
لرستان

حوزه فعالیت
بروجرد
اطلاعات بیشتر...
1384 آغاز فعالیت
120 نفر ایجاد اشتغال
849 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
کهریزک
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
101 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهر قدس
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
1325 تعداد آراء
خراسان شمالی

حوزه فعالیت
بجنورد
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
184 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای فلورد
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
2553 تعداد آراء
گلستان _ گالیکش

حوزه فعالیت
روستای پنو
اطلاعات بیشتر...
1364 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
170 تعداد آراء
لرستان

حوزه فعالیت
بروجرد
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
190 نفر ایجاد اشتغال
8 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
193 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
روستای بزد
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
24 نفر ایجاد اشتغال
222 تعداد آراء

بیشترین آراء تا این لحظه

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲

تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹

شبکه‌های اجتماعی

تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد

برگزیدگان